Interactieve grafieken

Met de interactieve grafieken kunt u zelf aangeven van welke stembureaus en/of partijen u de stem- en opkomstresultaten wilt bekijken.

De kaartgrafiek geeft visueel de opkomst en het aantal stemmen per stembureau weer.

De totaalgrafiek geeft inzage in de opkomst per bureau t.o.v. het totaal aantal stemgerechtigden.

De partijgrafiek geeft inzage in het totaal aantal stemmen per partij.